Mikä ja miksi?

Edustajistossa Vapaaboomarit vaikuttavat erityisesti järkevän ja pitkäjänteisen taloudenhoidon sekä vahvan järjestökulttuurin ja edunvalvonnan puolesta.

Vapaaboomarien vaaliteemat vuoden 2017 edustajistovaaleihin


Vanha raha uuteen yhteisöön

Tampereen yliopisto ja Tampereen teknillinen yliopisto yhdistyvät 1.1.2019 ja samalla myös Tamy ja TTYY muodostavat yhteiden ylioppilaskunnan. Vapaaboomarien mielestä vuoden 2018 tärkeimpiä teemoja on uuteen innostavaan, kestävään ja erityisesti yhteiseen kulttuuriin panostaminen niin edunvalvonnassa kuin yhteisöllisyydessä. Ensi vuonna Tamyn tulee käyttää voimavarojaan siten, että jäsenistön eurot ja toimiston työtunnit kuluvat asioihin joista on hyötyä kaikille uudessa korkeakoulussa. Teekkareiden kanssa tärkeää on pystyä luomaan merkityksellisiä tapatumia ja tempauksia sekä toisaalta yhtenevää edunvalvontaa siten, että molempien ylioppilaskuntien jäsenistöt kokevat ne omikseen alusta asti. Tamyn viimeisenä toimintavuonna ei sovi unohtaa ylioppilaskunnan perinteitä, mutta vahvasti eteenpäin katsominen ei sitä sulje pois. Tamyn perintö on parhaimmillaan silloin, jos se jättää jälkeensä uuden kukoistavan yhteisön.

Järjestö- ja kerhotoiminnan tuki on jatkossa entistä tärkeämpää

Vapaaboomarit yhdessä vaalirengas Allianssin kanssa ajaa ylioppilaskuntaa järjestölähtöisempään suuntaan. Järjestölähtöisyys-ajatuksen taustalla on erityisesti ylioppilaskunnan näkyminen rivijäsenelleen, sillä järjestöt ja kerhot ovat opiskelijoiden arjessa jatkuvasti läsnä tekemässä heidän opiskeluajastaan merkityksellistä. Paras kanava näkyä ja viestiä ylioppilaskunnan tekemästä tärkeästä työstä on järjestöjen kautta ja järjestötoimijoiden ollessa aktiivisia ylioppilaskunnan toiminnassa kasvattaa se myös muiden kiinnostusta ylioppilaskuntaan. Tamy tekee järjestöjemme eteen jo paljon esimerkiksi aktiivitoimijoiden tapaamisten ja koulutusten sekä rahallisen järjestöavustuksen kautta. Vuoden 2018 aikana on vaikutettava siihen, että myös uusi ylioppilaskunta jatkaa järjestöjen ja kerhojen tukemista entiseen malliin, ellei jopa entistä laajemmin, sillä ylioppilaskunnan koon kasvaessa, saattaa rivijäsenelle olla entistä vaikeampi hahmottaa sen toimintaa. Järjestöt tekevät ylioppilaskunnan.

Edunvalvonta kuuluu kaikille

Tamyn edunvalvonta on saatu viimeisen edustajistokauden aikana erittäin hyvälle tasolle suuriin linjoihin liittyvissä asioissa. Tulevassa uudessa ylioppilaskunnassa hallituksen ja edunvalvontasektorin kenttä tulee laajenemaan entisestään ja yhden ylioppilaskunnan valvottavana olevien tutkinto-ohjelmien määärä kasvaa suureksi. Seuraava askel yliopistoyhteisön kokonaisvaltaisessa edunvalvonnassa on saada entistä aktiivisemmin ruohonjuuritason edunvalvontaan mukaan ne toimijat, joilla asiasta löytyy paras asiantuntemus. Tamy on järjestänyt koulutuksia ja myös kopovaliokunta on toiminnassa, mutta erityisesti koulutuspolitiikassa eri tiedekunnat ja tutkinto-ohjelmat ovat hyvin eri tasolla omassa edunvalvonnassaan. Tamy ja TTYY voisivat vuonna 2018 yhdessä rakentaa edunvalvontamallin, joka olisi helposti implementoitavissa uuden yliopiston jokaiselle tasolle ja siten tukea pieniä toimijoita entistä paremmin pyrkimyksissään.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *