tampere3

Miten syntyy uusi, aidosti yhteinen yliopistoyhteistö?

Tampere3. Vaikka sitä on kuinka toistettu viimeisen kahden vuoden aikana jokaisessa kopotapaamisessa ja poikkitieteellisillä sitseillä, ei siitä tosiasiasta pääse minnekään, että se tulee määrittämään erittäin vahvasti Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan (Tamy) toimintavuotta 2018. Erityinen painopiste on luonnollisesti yliopistojen yhdistymisen lisäksi ylioppilaskuntien Tamyn ja Tampereen teknillisen yliopiston ylioppilaskunnan (TTYY)  yhdistymisessä.

Tamylla ja TTYY:llä on paljon samoja tehtäviä, mutta niiden profiili jäsenistönsä silmin on erilainen. Tamyn toiminnan keskiössä on opiskelijoiden edunvalvonta jonka lisäksi Tamy tekee työtä myös yliopistoyhteisön eteen, sekä ottaa kantaa myös muihin yhteiskunnallisiin asioihin. Edunvalvonta näyttelee luonnollisesti suurta roolia myös TTYY:llä. Lisäksi TTYY:n toiminnassa killat (ainejärjestöt) ovat erityisen vahvassa asemassa luonnollisesti senkin vuoksi, että ennen Tampere3:a ne olivat osa ylioppilaskuntaa. Teekkareilla on myös erittäin vahva ja omaleimainen kulttuuri, jonka veturina ylioppilaskunta yhdessä kiltojen ja kerhojen kanssa toimii. Tampereen yliopistolla ainejärjestöt taas ovat usein melko itsenäisiä toimijoita, eikä monialayliopistossa ole päässyt syntymään vastaavaa kulttuurillista yhteenkuuluvuutta, mikä johtuu varmasti myös alojen valtavasta kirjosta.

Yhdistymässä on siis kaksi toisistaan poikkeavaa organisaatiota, joilla kuitenkin on sama lakisääteinen tehtävä. Kysymys kuuluu: miten saamme luotua uudelle yliopistolle yhteisön johon kaikki kokevat kuuluvansa?

Ehdottoman tärkeää on, että yliopistoyhteisön kaikki osapuolet saavat säilyttää oman kulttuurinsa. Jokaiseen alaan kuuluu perinteisiä erityispiirteitä niin opintoihin kuin vapaa-aikaan liittyen, joka halutaan säilyttää myös uudessa korkeakoulussa. Tämä on helppoa. Haaste tulee uuden, yhteisen kulttuurin luomisessa.

Vaikka omista tavoista halutaan pitää kiinni, olisi mahtavaa, jos yliopistoyhteisön osapuolet voisivat raottaa ovea muillekin osaan omasta kulttuuristaan. Enkä tarkoita, että Boomin smurffien pitäisi päästä Vappuna koskeen, mutta uskon, että on paljon asioita, jotka kiinnostaisivat ihmisiä myös oman kampuksen ulkopuolelta. Parhaiten uusi yhteisö syntyy siten, että aiemmin erillään olleet osapuolet jakavat omaa kulttuuriaan sopivassa suhteessa muille, jolloin tunne yhteisöstä pääsee pikkuhiljaa hivuttautumaan opiskelijoiden mieliin. Tämänkaltaiseen toimintaan kannustamisessa on ylioppilaskunnilla suuri merkitys.

Toivon, että vuonna 2018 Tamy (ja optimaalisesti myös TTYY) laittaa yhteiskulttuurin luomiseen merkittävästi aikaa ja rahaa esimerkiksi erikoisprojektitukien kautta. Sijoitetaan vanha raha tulevaisuuteen ja jätetään ylioppilaskuntien perinnöksi uuden kukoistavan yhteisön siemen.

Janne Vikman
VB:n edaattori ja ehdokas

PS. Lisäksi mielestäni Tamyn ja TTYY:n pitää yhdessä järjestää ensi vuonna megalomaaniset bileet, joista tehdään uuden ylioppilaskunnan perinne!

Edustajistovaalit tulevat!

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan edustajistovaalit järjestetään syksyllä 2017. Vapaaboomarien listalla on 35 innokasta edaattoriehdokasta, heidät näet täältä. Vaaliteemoissaan Vapaaboomarit korostaa erityisesti järjestökähtöistä toimintaa ja yhteistyötä teekkareiden kanssa. Vaaliteemat voit lukea tästä.

Aikataulu

Ennakkoäänestys
30.10.-3.11.2017 (sähköinen vaali)

Varsinaiset vaalipäivät
7.11. klo 9-20 (sähköinen vaali)
8.11. klo 9-18 (sähköinen vaali)

edarivaalit