Edustajistovaalit 2020

Lähde ehdolle edustajistovaaleissa(2)
 –
Edustajistovaalit tulevat taas!
Tänä syksynä laitetaan taas ylioppilaskunnan päätöksentekijät vaihtoon, ja se tarkoittaa sitä, että juuri sinulla on mahdollisuus päästä vaikuttamaan siihen, millainen TREY tulevaisuudessa on. Vapaaboomareiden vaaliliitto etsii nyt joukkoihinsa aktiivisia boomareita eri vuosikursseilta. Ehdokasasettelu kestää 24. syyskuuta asti.
Ehdokkaaksi voi lähteä ilman kummempaa kokemusta, ja kiinnostus opiskelijoiden asioihin riittää pitkälle. Edustajistotoiminnasta saa tärkeää järjestökokemusta sekä poikkitieteellisiä ystäviä, minkä lisäksi se konkreettisesti edistää Boomin ja kauppatieteiden opiskelijoiden asemaa yliopistolla.
Jos ehdokkaaksi lähteminen kiinnostaa tai tiedät jonkun ehdokkaaksi sopivan kaverin, voit laittaa viestiä VB:n kamppanjapäällikölle vapaaboomarit@boomi.fi
Lisätietoa edustajistovaaleista löytyy Tampereen ylioppilaskunnan TREYn sivuilta.

Jos kerran äänestät opiskeluaikanasi, tee se näissä vaaleissa

EN TAIDA JAKSAA ÄÄNESTÄÄ VAALEISSA

Uuden ylioppilaskunnan edustajistovaalit käydään 24.-26.9. Listasimme alle neljä syytä, miksi juuri sinun tulisi käyttää ääntäsi tulevissa vaaleissa. Äänestää voi sähköisesti maanantaista 24.9. klo 9:00 alkaen keskiviikkoon 26.9. klo 18:00 saakka. Vapaaboomarien vaalinumerot ovat 158-194!

Linkki äänestykseen

1. Vaikuta siihen, mihin sinun jäsenmaksusi käytetään

Edustajisto on ylintä päätäntävaltaa ylioppilaskunnassa käyttävä elin. Se nimittää ylioppilaskunnan hallituksen, joka vastaa päivittäisten asioiden hoitamisesta, ja päättää ylioppilaskunnan suurista linjoista, kuten strategiasta, talousarviosta ja toimintasuunnitelmasta. Jokainen opiskelija kuuluu ylioppilaskuntaan ja maksaa näin ollen vuosittain ylioppilaskunnan jäsenyyden. Äänestämällä sinulle tärkeitä asioita ajavaa ehdokasta edistät sitä, että jäsenmaksusi käytetään tarkoituksenmukaisesti sinulle merkityksellisiin asioihin ja aidosti opiskelijoiden etua huomioiden.

2. Uusi edustajisto tulee tekemään historiallisen merkittäviä päätöksiä

Valittava edustajisto tulee olemaan uuden ylioppilaskunnan historian ensimmäinen. Tästä johtuen sillä on päätettävänään suuria linjoja, jotka vaikuttavat merkittävästi ylioppilaskunnan tulevaisuuteen. Pöydällä on esimerkiksi tutoroinnin järjestäminen, järjestötuet ja ylioppilaslehti. Lisäksi syksyllä päätetään uuden ylioppilaskunnan merkittävät säännöt, ohjesäännöt, ensimmäinen strategia ja linjapaperi, ensimmäisen toimintavuoden toimintasuunnitelma, talousarvio ja hallitus sekä tulevan ylioppilaskunnan nimi — tästä kaikesta päättää uuden ylioppilaskunnan ensimmäinen edustajisto.

3. Tuleva edustajisto rakentaa Tampereen yliopistoyhteisön

Tulevaan ylioppilaskuntaan kuuluu jopa 18 000 tamperelaista opiskelijaa ja useita aktiivisia järjestöjä, kerhoja ja kiltoja. Ylioppilaskunta tulee olemaan kaikkien opiskelijoiden yhteinen yhteisö, joka tukee alaisuudessaan toimivia järjestöjä ja ylläpitää opiskelijoiden yhteisöllisyyttä. Edustajisto tulee vaikuttamaan vahvasti siihen, miten uutta yhteisöä luodaan ja millainen siitä tulee. Äänestämällä varmistat, että yliopistoyhteistöstä ja sen identiteetistä luodaan sellainen, johon sinä haluat kuulua.

4. Äänestäminen on helppoa ja nopeaa

Edustajistovaaleissa äänestäminen tapahtuu sähköisesti — äänestää voi missä vaan ja vaikka omaa kännykkää käyttäen. Sähköinen äänestysjärjestelmä on helppokäyttöinen ja äänen antaminen vie vain pienen hetken. Juurikaan helpommaksi ei tätä hommaa voi tehdä!

Matleena Inget
Edaattori ja ehdokas

Mikä ihmeen automaatiojäsenyys?

DOGE

Pakkojäsenyys, tai kauniimmin ilmaistuna automaatiojäsenyys on jälleen pinnalla edustajistovaaleissa. Automaatiojäsenyys tarkoittaa sitä, että yliopistolain mukaan kaikkien yliopiston kandi- ja maisterivaiheen opintoja suorittavien opiskelijoiden on pakko olla ylioppilaskunnan jäseniä ja maksaa sille jäsenmaksua. Alkuun on hyvä todeta, että automaatiojäsenyys ei ole ongelmaton konsepti. Yleisin argumentti automaatiojäsenyyttä vastaan on perustuslaissa määritelty yhdistymisvapaus, jota käyttävät rinnastavat ylioppilaskunnan rekisteröityyn yhdistykseen. Ylioppilaskunta on kuitenkin yliopistolain 46 pykälässä määritelty julkisyhteisö, joka ei ole täysin rinnastettavissa rekisteröityyn yhdistykseen, sillä sille on samaisessa laissa määrätty tehtäviä, joita sen tulee toteuttaa. Ongelmallista tässä on monen mielestä ammattikorkeakoulujen opiskelijakuntia koskevat lait, jotka velvoittavat suorittamaan samankaltaisia tehtäviä ilman lain turvaamaa jäsenkuntaa ja siten jäsenmaksuja. Tämä on kieltämättä omastakin mielestä hankala asetelma.

Vapaaboomarien ehdokkaaksi lähtemiselle ei olla asetettu rajaksi mielipidettä suuntaan tai toiseen. Meillä on ehdokkaita, jotka kannattavat jäsenyyden muuttamista vapaaehtoiseksi ja ehdokkaita jotka pitävät nykyistä mallia hyvänä. Emme kuitenkaan tule tulevalla edustajistokaudella ajamaan automaatiojäsenyydestä luopumista. Sen sijaan ehdokkaitamme yhdistää se, että haluamme luoda ylioppilaskunnan, johon suurin osa tai optimitilanteessa kaikki ylioppilaskunnan jäsenistä voivat kokea kuuluvansa. Tämä tavoite edellyttää, että ylioppilaskunta tarkastelee erityisen tarkasti toimiaan kaikkien opiskelijoiden näkökulmasta. Erityisesti kaikki toiminta, joka liittyy ylioppilaskunnan ydintehtävien ulkopuolelle, kuten kehitysyhteistyö, jäsenyydet kansallisissa vaikuttajaorganisaatiossa tai valtakunnan yleispolitiikka ja kannanotot arvokysymyksiin, pitää tehdä erityisen tarkassa harkinnassa. Hyvä nyrkkisääntö olisi, että ei tehdä, sillä ylioppilaskunnan toiminnan taakse pitäisi pystyä asettumaan koko jäsenkunta.

Laajaa yleispoliittista vaikuttamista kannattavat erityisesti punavihreät edustajistoryhmät, jotka perustelevat kantansa sillä, että opiskelijat eivät ole yhteiskunnasta irrallaa oleva osa. Tämä on totta. Mielestäni ylioppilaskunta ei kuitenkaan ole se taho, jonka tehtävänä on toimia opiskelijan äänenä yleispolitiikassa. Tätä varten meillä on lukuisia nuorten ja opiskelijoiden poliittisia järjestöjä, joille tämä tehtävä on huomattavasti luonnollisempi. Miksi? No siksi, koska niihin järjestöihin liittyminen tai liittymättä jättäminen on jokaisen oma valinta, jolloin heidän ajamallansa asialla on huomattavasti vankempi jäsenistön tuki. Lisäksi yleispoliittista vaikuttamista perustellaan sillä, että sitä tehdään demokratialla valitun edustajiston ja hallituksen kautta. Tämä argumentti on teoriassa validi, mutta omasta mielestäni tämä toiminta on syy juuri sille, miksi edarivaalien äänestysprosentti on surullisen alhainen (Tamy 2017, 31,33 %), eikä sen perusteella voida uskottavasti sanoa että toiminnalla olisi koko yhteisön tuki. Yleispoliitiikan tekeminen ylioppilaskunnan kautta on monelle opiskelijalle luotaan työntävää ja pakkojäsenyyskeskustelun alkujuuri on se, että monet eivät koe kuuluvansa ylioppilaskuntaansa.

Oma kantani automaatiojäsenyyteen? Tätä kysymystä olen pohtinut paljon ja ehkä vielä tulevaisuudessa voisin olla avoimempi vapaaehtoisen jäsenyyden puolesta. Esimerkiksi työmarkkinajärjestöt ovat saavuttaneet (ehkä liiankin 😀) merkittävän vaikutusvallan heidän jäseniään koskevassa päätöksenteossa ilman automaatiojäsenyyttäkin. Ylioppilaskunnan tekemää edunvalvontaa on toisaalta mahdoton tehdä vain jäsenmaksua maksaville, mikäli jäsenyys olisi vapaaehtoinen. Tällä hetkellä, erityisesti Tampere3-prosessin ollessa vielä kesken, en näe, että ylioppilaskunnan pakkojäsenyyden poistamisen edesauttaminen ylioppilaskunnan edustajistossa olisi järkevää ajankäyttöä. Pakkojäsenyyden poistaminen vaatii Suomen eduskunnan hyväkymän lakimuutoksen, joten se on myös hyvin kaukana edustajiston käsistä. Nyt meidän tulee keskittyä vahvaan omien opiskelijoidemme edunvalvontaan yliopistolla ja Tamperella, luomaan yhteistä uuden yliopiston opiskelijaidentitettiä sekä parantamaan tavallisen opiskelijan opiskelijakokemusta uudessa Tampereen yliopistossa kaikin tavoin. Tässäkin riittää kyllä työnsarkaa varmasti riittämiin. Tehdään ylioppilaskunta, johon halutaan kuulua.

Janne Vikman
Ryhmäpuheenjohtaja
Vapaaboomarit

Edari Q&A

EDARI

Edarivaaleista on tällä hetkellä kovaa pöhinää, mutta ymmärrettävästi koko homman konsepti on monelle hämärän peitossa. Tässä FAQ-koonti kysymyksistä, mitä VB:ltä on kysytty asian tiimoilta.

Q: Mikä on ylioppilaskunta?
A: Ylioppilaskunta on yliopistolakiin (46 §) perustuva julkishallinnollinen organisaatio, jonka tehtävänä käytännössä on valvoa, että opiskelijan edut toteutuvat yliopistolla ja laajemminkin ja toimia opiskelijoiden yhdyssiteenä yliopistolla. Lisäksi ylioppilaskunta voi tarjota erilaisia palveluja jäsenilleen (opiskelijakortti, pakuvuokraus, neuvonta jne.). Sillä on lain turvaama oikeus kerätä jäsenmaksua kaikilta oman yliopiston opiskelijoilta. Jokaisen opiskelevan opiskelijan on myös pakko kuulua ylioppilaskuntaan. Tampereella toimii tällä hetkellä kaksi ylioppilaskuntaa, Tamy ja TTYY, jotka tosin yhdistyvät 1.1.2019.

Q: Mikä on ylioppilaskunnan edari?
A: Edustajisto, eli edari on ylioppilaskunnan ylin päättävä elin. Tulevissa vaaleissa 24.-26.9. valitaan 49 edustajaa ja 98 varaedustajaa uuden ylioppilaskunnan edariin. Edarin tärkeimmät päätökset on valita ylioppilaskunnan hallitus ja päättää ylioppilaskunnan taloudesta (budjetti ja jäsenmaksun suuruus) sekä toimintaa ohjaavista dokumenteista (toimintasuunnitelma, linjapaperi, strategia). Käytännössä edari siis päättää ylätasolla, millaisiin hankkeisiin ylioppilaskunnan hallitus ja työntekijät käyttää aikaansa, ketä valitaan hallitukseen ja miten muita resursseja käytetään.

Q: Mitä edari tekee käytännössä?
A: Toiminnan ydin on edustajiston kokoukset, joita on kerran kuussa (ei kesällä). Näissä kokouksissa ylläolevista asioista päätetään, ja kriittisimmät päätökset tehdään aina loppuvuodesta, kun hallitus ja toimintasuunnitelma päätetään. Näitä päätöksiä varten yleensä on joitain taustamateriaaleja, joiden pohjalta yleensä ryhmät (kuten VB) muodostaa omia näkemyksiään asioihin. Näkemykset esitetään kokouksissa ja mahdollisesti somessa jo aiemmin, niistä keskustellaan ja lopulta päätetään joko yksimielisesti tai äänestäen näistä asioista. Lisäksi edarille järkätään erilaisia virkistystilaisuuksia.

Q: Mitä tapahtuu 1.1.2019?
A: Kun TaY ja TTY yhdistyvät, myös Tamy ja TTYY yhdistyvät. Tämän takia tulevat vaalit ovat äärimmäisen tärkeät, tärkeimmät vuosikymmeniin, koska tuleva edustajisto tulee pitkäli päättämään linjat siitä millaiseksi uutta ylioppilaskuntaa aletaan rakentaa. VB:llä, kuten muillakin ryhmillä on omat näkemyksensä tästä. Meille on tärkeää, että ainejärjestöt saa vat jatkossakin toteuttaa itseään ja että yleispoliittiset kannanotot jäisi sivuun siten, että keskityttäisiin enemmän omien jäsenten asioihin. Hyvä esimerkki tulevasta isosta asiasta on tutorointisopimus ylioppilaskunnan ja yliopiston välillä, jossa määritellään miten tutorointia jatkossa pitää toteuttaa. VB:n tavoite on, että tutorointia saisi jatkaa pääosin niin kuin nyt, koska Boomin tutorointi ainakin Smurffipalautteen perusteella toimii erinomaisesti.

Q: Mitä pitää tehdä jos lähtee ehdolle?
A: Jos haluat lähteä VB:n listalle, ilmoita asiasta esimerkiksi Janne Vikmanille tai Matleena Ingetille, laita mailia vapaaboomarit@boomi.fi tai viestiä Facebookissa VB:n tilille 5.9. mennessä. Ehdokaslomakkeet täytetään ensi viikolla. Itse vaalikampanjan tiimoilta pidetään yhteinen tapaaminen, jossa sovitaan tarkemmin asioista. Mitään massivista vaalikampanjaa ei tarvitse tehdä, lähinnä tärkeää on, että ilmoittaa omille tutuilleen yliopistolla olevansa ehdolla ja kehottamalla heitä äänestämään. Somessa pyöritetään myös kaikenlaista, ja halukkaat voi esimerkiksi kirjoittaa jutun VB:n nettisivuille ajatuksistaan. Läpipääsemiseen ei tarvita ihmetekoja, parikymmentä ääntä voi riittää.

Q: Miksi kannattaa lähteä?
A: Jos oman yliopiston ja yliopistoyhteisön asiat kiinnostaa, haluat saada poikkitieteellisiä kavereita, haluat vaikuttaa mihin jäsenmaksusi (jonka joudut joka tapauksessa maksamaan) käytetään tai haluat vaan laajentaa omaa perspektiiviä, näin monipuolista paikkaa ei oo muualla. Tää ei myöskään vaadi aikaa ainakaan sen enempää kuin esim. Boomin jaostotoiminta ja on yllättävän hauskaa.

Tsekkaa myös tämä video ja lue VB:n vaaliteemoista tarkemmin täältä.

Vaalit tulevat, ehdokashaku auki nyt!

OPETTELEVAIKUTTAMAAN

Tampereen yliopiston ylioppilaskunta (Tamy) ja Tampereen teknillisen yliopiston ylioppilaskunta (TTYY) yhdistyvät Tampere3-hankkeen seurauksena 1.1.2019 alkaen. Uusi ylioppilaskunta tarvitsee luonnollisesti itselleen uuden edustajiston, jota varten ylioppilaskunnat järjestävät edustajistovaalit 24.-26.9.2018. Edustajistoryhmä Vapaaboomarit hakee nyt ehdokkaita joukkoonsa tekemään meille kaikille parempaa ylioppilaskuntaa. Haku on auki 5.9. asti.

Halukkuudestasi lähteä ehdolle voit ilmoittaa kelle tahansa VB:n nykyisistä tai entisistä edaattoreista mitä tahansa viestintävälinettä pitkin, esimerkiksi lähettämällä viestiä VB:n Facebook-sivulle.

Kysymyksiin vastaa ensisijaisesti edustajistoryhmän puheenjohtaja Janne Vikman esimerkiksi Facebookissa, puhelimitse/WhatsAppissa (050 5010125) tai sähköpostitse (vapaaboomarit@boomi.fi).

VB ajaa uudessa ylioppilaskunnassa erityisesti yhteisöllisyyttä, fiksua ja vastuullista rahan käyttöä sekä aine- ja harrastejärjestöjen etua, joista kerromme kattavammin mm. näillä sivuilla ja somessa myöhemmin tai kysyttäessä.

 

Capture

Future of VB

1.1.2019: uusi yliopisto, uusi ylioppilaskunta. Vapaaboomarien tulevaisuus.

Tampereen yliopiston ja samalla ylioppilaskuntamme Tamyn viimeinen vuosi lähenee puoliväliään. Koska vietämme tänä vuonna kahden ylioppilaskunnan hautajaisia, tarkoittaa se myös sitä, että uutta uljasta YO-kuntaa kaikille tamperelaisille yliopisto-opiskelijoille rakennetaan samaan aikaan vauhdilla.

Tamyn ja TTYY:n nykyisten edustajistojen ehdottamaa nimeä Tampereen ylioppilaskunta TREY tällä hetkellä kantavan ylioppilaskunnan ensimmäiset edarivaalit käydään jo syyskuussa 2018. On sanomattakin selvää, että tulevat vaalit tulevat olemaan historiallisen merkittävät, koska ensimmäinen edustajisto ja sen valitsema ensimmäinen hallitus tulevat tekemään koko tamperelaista ylioppilasliikettä tulevaisuudessa määrittäviä päätöksiä ja linjoja.

Aikataulu syksyllä on tiukka, sillä ehdokasasettelu päättyy jo syyskuun alussa. Tästä syystä VB aloittaa kampanjasuunnittelun ja ehdokasasettelun jo nyt keväällä, jotta syksyn vaalien tullen olemme valmiita. Tapaamisessa keskustelemme VB:n tavoitteista ja linjoista uudessa YO-kunnassa sekä kerromme yleisesti edustajistotoiminnasta. Mukaan ovat tervetulleet ihan kaikki, joita ylioppilaskunnan, edarin tai VB:n toiminta kiinnostaa. Tarjolla herkkuja!

kuva

VB:n kevätterveiset

Tamyn edusjisto kokousti 18.4.2018 kevään viimeistä kertaa. Mitä olikaan asialistalle? Katsotaan!

Kokous alkoi UtaSportin eli yliopiston liikuntaseuran selonteolla. Seura suunnittelee nimenvaihtoa Tampereen Akateemiseksi Mahdiksi. Tällöin heidän 10:n eri lajeille omistetun jaoston tulisi vaihtaa nimi Mahti -muotoiseksi. Aihe herätti ristiriitaisia ajatuksia toimijoiden kesken, mutta on tietenkin UtaSportin oma päätös.

Hallitus tiedotti meitä viime kokouksessa päätetyn uuden hallinto- ja talouskoordinaattorin aloittamisesta. Tehtävään valittu Tiina Luoma aloittaa perehdytyksen pikimmiten. Uuden ylioppilaskunnan edustajistovaalit järjestetään 26.9. ja yo-kuntien yhdistymistä voi seurata Instagramissa @ylioppilaskunta2019. TTYY:n ja Tamyn edustajistot ovat laatineet ehdotuksen uuden ylioppilaskunnan nimeksi, joka on toistaiseksi salainen. Päätöksen tekee uusi edustajisto.

Uuden yliopiston konsistori on aloittanut toimintansa 19.4. ja tätä johtaa väliaikainen puheenjohtaja Johtamiskorkeakoulun dekaani Antti Lönnqvist. Tamy on kritisoinut salaista jäsenten rekryprosessia. Konsistori mm. päättää tutkinto-ohjelmien sijoittumisen tiedekuntiin 17.5. mennessä. Se päättää myös uusista T3 avauksista opetukseen liittyen.

Seuraava iso puheenaihe oli Tamyn kehitysyhteistyöhanke Tansaniassa. Kyseessä on sanitaatiohanke, jonka päätavoitteena on kestävän sanitaation aseman kehittäminen yhteisössä. Samalla levitetään tietoisuutta sanitaation merkityksestä opetuksella sekä valituksella ja edistetään sanitaation liittyvää liikeotimintaa kuten lannoitteen valmistamista ja myyntiä. Raha hankkeeseen kerätään ulkoministeriön tuista sekä opiskelijoilta vapaaehtoisesti kerättäviltä maksuilta. Kumppanina on Käymäseura Huussi ry, jolla on pitkän linjan kokemus vastaavanlaisista hankkeista. Kustannukset Tamylle ovat enintään 8500 euroa vuodessa ja Tamy seuraa tätä rahankäyttöä kuitteihin perustuen.

Lopuksi tilinpäätös ja toimintakertomus 2017 hyväksyttiin ja vastuunvapaus myönnettiin vuoden 2017 hallitukselle ja pääsihteerille. Edustajisto keräsi tuttuun tapaan kokouskolehdin ja kevään kunniaksi ensimmäistä kertaa myös MobilePayta hyödyntäen! Kohteeksi valikoitus Kirkon Ulkomaanapu kokouksen kehy-teeman mukaisesti.

Kokoukset ovat kesään osalta paketissa ja edustajisto kokoontuu seuraavan kerran nuijaa kopauttamaan syksyllä. Loppukesästä suoritetaan VapaaBoomareiden ehdokkaiden kerääminen uuden ylioppilaskunnan vaaleihin, joten alathan jo pohtimaan vaalisloganeita.

Vapaaboomarit – out!

 

Antti Poikolainen
VB:n edaattori

tampere

Edarikuulumiset 1/2018

Tamyn tuore edustajisto kokoontui helmikuussa kuulemaan Tamyn hallituksen selonteon alkaneesta vuodesta, uusimman Tampere 3-uutiset ja ajankohtaisia uutisia ylioppilasterveydenhuollosta sekä kehitysyhteistyöprojektista. Lisäksi edustajisto kokousti ja päätti uuden yliopiston ylioppilaskunnan keskusvaalilautakunnan kokoonpanosta ja valtuuksista. Paikalla keskustelemassa ja vaikuttamassa olivat kaikki Vapaa Boomareiden viisi edaattoria: Janne, Matleena, Antti, Jenni ja Tuuli. Tässä blogipostaus edarin iltapäivästä (ja kopoisasta informaatioähkystä) luettavaksi kaikille kiinnostuneille!

Tamy

Tamyn hallituksen kuulumisia avasi puheenjohtaja Sanni Lehtinen. Hallitus oli vuoden alussa järjestäytynyt ja perehtynyt tehtäviinsä. Lisäksi uusia työntekijöitä oli rekrytoitu kolme: viestintäsuunnittelija, kääntäjäharjoittelija ja brändikoordinaattori. Tamy yhtenä Opiskelijan Tampereen omistajista oli myös osallistunut Opiskelijan Tampereen uuden toiminnanjohtajan rekrytointiprosessiin. Tehtävään valittiin lopulta Boomin Kyllinäkin tutuksi monelle boomarille tullut Mira Ala-Kantti! Hallitus oli lisäksi tavannut sidosryhmiään, kuten SYL:n (eli Suomen ylioppilaskuntien liiton) muita ylioppilaskuntavaikuttajia muualta maasta.

Tutustuimme päällisin puolin Tamyn vuoden toimintasuunnitelmaan. Tamyn vuoden toiminta kulminoituu kolmeen kantavaan teemaan; viimeiseen vuoteen, yhdistyviin ylioppilaskuntiin ja edunvalvontaan. Ensimmäinen teema käsittää Tamyn viimeisen vuoden loppuunsaattamisen, osaamisen ja hiljaisen tiedon dokumentoinnin ja siirtämisen sekä vuoden varrella järjestettävät omat tapahtumat. Vasta rekrytoitu viestintäsuunnittelija tulee näkymään erityisesti tämän teeman osa-alueilla, kun sisäisen ja ulkoisen viestinnän rooli korostuu muutosprosessissa. Tulevan vuoden aikana on tiedossa myös sukellus Tamyn 93-vuotiseen historiaan.

Toinen teema, yhdistyvät ylioppilaskunnat on muutosprosessin kannalta ehkä keskeisin. Tamy yhdessä TTYY:n kanssa vie parhaillaan kovaa vauhtia eteenpäin mm. yhteisen brändin, viestinnän, edunvalvontasektorin ja tutoroinnin kehittämistyötä. Aikaa pohjarungon kehittämiseksi ei ole paljoa ennen syksyllä alkavaa ylioppilaskunnan toimintaa. Tätä varten ylioppilaskunnat järjestävät 22.2. edaattoreille ja varaedaattoreille yhdistymiseen liittyvän visiotyöpajan.

VB:tä huolestutti erityisesti tässä yhteydessä esille tullut suunniteltu tutoroinnin organisoimisen tilanne uudessa ylioppilaskunnassa, sillä järjestöllämme tutorointi on tyypillisesti organisoitu onnistuneesti ruohonjuuritasolta itse. Uuden mallin osalta ilmoille heitettiin ajatuksia tutorvalintojen ja osan organisoinnista keskittämisestä uudelle ylioppilaskunnalle, kun aiemmin se rooli on ollut enemmän järjestöillä itsellään. Tahtotila hyväksi koettujen käytäntöjen säilymiseksi pidettiin esillä mutta edustajistosta nousi myös pienempien järjestöjen hyötyminen keskitetystä resursseiltaan nykyistä kattavammasta järjestelmästä. Jäämme seuraamaan tilanteen kehitystä ja tulevaisuudessa eteen mahdollisesti tulevia päätöksiä asian osalta.

Kolmas teema, edunvalvonta, on ylioppilaskunnan ydintoimintaa ja siihen tänäkin yhdentymisprosessin vuoksi erityisenä vuonna tahdotaan panostaa. Edunvalvontaa suoritetaan

muun muassa Tamyn kannanottoina ja vaikuttamisena SYL:n kautta valtion koulutuspolitiikan huipulle asti. Edunvalvontatyössä pyritään käyttämään somea yhä aktiivisemmin tiedon jakamisessa.

Tampere3

Hallituksen selonteon jälkeen Roope Tukia, Tamyn koulutuspoliittinen vastaava tiivisti ajankohtaisimpia Tampere 3-uutisia. Tällä hetkellä Tampere 3-prosessissa ollaan päästy päätöksiin säätiömuotoisesta organisaatiosta, matalasta organisaatiorakenteesta, tiedekuntien määrästä (7) ja johtosäännöstä.

Tammikuun lopussa valittiin siirtymäkauden hallitus valmistelemaan yliopistojen yhdentymistä valtuuksinaan valita muun muassa yliopiston uusi rehtori, vahvistaa johtosääntö ja toimintastrategia. Tampereen yliopiston hallitus vahvisti päätöksen 30.1. Siirtymäkauden hallitukseen ei otettu opiskelijaedustajaa/ -edustajia toisin kuin nykyisen yliopiston hallitukseen. Hallitukselle valittiin kuitenkin neuvoa antava opiskelijajäseniä sisältävä Advisory Board. Lisäksi Tampere3-hankeorganisaation uusi johto on valittu. Hankeorganisaatiossa työstetään suunnitelmia koulutukselle, tutkimukselle ja tukipalveluille. Niiden toimintaan myös opiskelijat on otettu mukaan.

Siirtymäkauden hallitus ensitöikseen julkaisi paljon puhuttaneen ja kuohuttaneen johtosääntöluonnoksen 2.2. Johtosääntöön liittyvä kritiikki koski provostijohtoista konsistoria, tasakolmikannan puuttumista, aloittavan yliopiston hallituksen nimitystoimikunnan kokoonpanoa ja puheenjohtajaa, konsistorin kokoa ja tekniikan, terveyden ja yhteiskuntatieteiden korostettua asemaa. Johtosääntö yliopiston perimmäisimpänä dokumenttina määrittelee yliopiston hallinnon rakennetta ja valtuuksia. Verrattuna nykyiseen, johtosääntöluonnoksessa yliopistoyhteisön vaikutusvaltaa oltiin heikentämässä isolla kädellä. Lisäksi luonnokselle annettiin vain kolmen arkipäivän kommentointiaika, joka herätti yliopistoyhteisössä voimakkaan vastareaktion mielenilmauksen sekä johtosääntöä vastustavan adressin muodossa.

Siirtymäkauden hallitus päätti kokouksessaan 10.2. johtosäännöstä. Muutoksia luonnokseen tuli niin, että tiedekuntaneuvokseen saatiin tasakolmikanta, konsistoriin yksi lisäpaikka opiskelijoille, opiskelijajäsenten toimikauden pituutta kasvatettiin kahteen ja yliopiston rehtorin vaatimustasoa nostettiin niin, että häneltä vaadittaisiin tohtorin tutkintoa. Myös johtosäännön muuttamista myöhemmin helpotettiin. Yliopistoyhteisön mielenilmauksen voidaan olettaa vaikuttaneen muutoksiin positiivisesti.

Vaikka johtosäännössä on määritetty tiedekuntien määräksi seitsemää, ei niiden sisällöstä ole vielä tietoa. Myöskin uudet opetusohjelmat on ilmoitettu ja hyväksytty valmisteltavaksi niin, että ne alkaisivat jo syksyllä 2019. Uusia ohjelmia on näillä näkymin tulossa seitsemän.

Edarin kokous

Itse edustajiston kokouksen ainoa oikea päätöskohta käsitteli tulevan ylioppilaskunnan keskusvaalilautakunnan rakennetta ja valtuuksia. Kokouksen ennakkomateriaaleissa oli selvennetty, että tulevan yliopiston ylioppilaskunnan järjestäytymisestä sekä keskusvaalilautakunnasta ja sen tehtävistä linjaa laki yliopistolain muutoksesta. Laki määrää ylioppilaskunnan edustajiston vaalien järjestämisajankohdaksi viimeistään syyskuuta 2018. Lain mukaan keskusvaalilautakunta muodostuu yhdistyvien ylioppilaskuntien hallitusten puheenjohtajista, pääsihteereistä ja edustajistojen puheenjohtajista mikäli ylioppilaskunnat eivät muuta sovi. Keskusvaalilautakunnan päätöksiin kuuluu vahvistaa vaalijärjestys edustajistovaaleissa.

Tamyn pääsihteeri Sanni Pietilä esitteli edustajistolle tärkeimmät pointit asiasta. Ylioppilaskunnat olivat yhdessä sopineet, että keskusvaalilautakunnan jäseninä toimisivat edustajistojen puheenjohtajat, yliopilaskuntien pääsihteerit ja niiden hallitusten varapuheenjohtajat työtaakan tasaisemmaksi jakautumiseksi. Lisäksi ylioppilaskunnat olivat valmistelleet vaalisäännöstöä, johon kuuluu opiskelijaedustajien valintaa koskeva säännöstö. Koska uuden yliopiston konsistorin opiskelijaedustajien haulla oli kiire, esitettiin että keskusvaalilautakunta uuden ylioppilaskunnan ainoana lakiin pohjaavana päätösvaltaisena toimielimenä tekisi nämä valinnat. Keskusvaalilautakunnan pätevyyttä valintoihin oli selvitetty opetus- ja kulttuuriministeriöstä asti ja vastauksena oli saatu, että valtuus oli ok, jos molemmat edustajistot sen hyväksyisivät. Tulevia valintoja konsistorin lisäksi tulee eteen tiedekuntaneuvoston opiskelijaedustajavalinnat, mikäli uuden ylioppilaskunnan edustajisto ja hallitus eivät syksyllä ole vielä järjestäytyneet. Pääsihteeri perusteli valinnan eväämistä suoraan edustajistolta sen suuren työtaakan vuoksi. Mikäli haluttaisiin että edustajisto tekisi valinnan, olisi sillä edessään työmaa, sillä syksyllä valittavana on yli 70 hallinnon opiskelijaedustajaa eli hallopediä eri asemiin.

Janne Vikman VB:stä esitti huolen vallan keskittämisestä keskusvaalilautakunnan valtuuksiin valita opiskelijaedustajat ja esitti pontta. Ponsi oli lisäys, että Tamy osallistaa hallopedivalinnoissaan edustajistoa. Ylioppilaskuntien yhdistymiskoordinaattori Jari-Pekka Kanniainen nosti esiin, että edustajisto voisi valita keskuudestaan valintatyöryhmän, joka esittäisi keskusvaalilautakunnalle valittavia opiskelijaedustajia.

Keskustelua valintatyöryhmän valinnasta nousi ja pohdittiin tulisiko se valita kokouksessa. Edaattorit keskustelivat siitä, että toimenkuvan laajuudesta ja työskentelystä ei ollut valmiina mallia, joten valintoja teko siltä istumalta olisi haastavaa ja hakijoilla ei olisi tarvittavaa tietoa toimenkuvasta. Pohdittiin, että ehdotettu keskusvaalilautakunta voisi erillishaulla valita valintatyöryhmän jäsenet tai että edustajisto voisi ylimääräisen kokouksen turvin tai ryhmyreiden kautta ehdottaa valintatyöryhmän jäseniä. Suhteellisen pitkäksi venyneen pähkäilyn jälkeen koeäänestyksellä koitettiin sopisiko sellainen kompromissi asiassa, että edustajiston puheenjohtajisto voisi esittää ryhmyreitä kuutuaan keskusvaalilautakunnalle valintatyöryhmän jäseniä. Näin saataisiin edustajiston ääni hallopedivalintoihin mukaan. Koeäänestys meni läpi yhtä mielisesti, kuten myös Jannen esittämä ponsi sellaisenaan.

Lopulta asiasta saatiin päätettyä ja uudelle ylioppilaskunnan edustajistolle valittua ensimmäinen toimivaltainen elin, keskusvaalilautakunta. Onneksi kokouksessa oli kahvi- ja sämpylätarjoilu sekä kokouksen jälkeen perinteiset edaribisset käytiin juomassa Telakalla.

Edariterkut kirjoitti VB:n edaattori Tuuli Reko.

Edustajistovaalien tulokset

Tamyn edarivaaleissa äänesti 31,33% äänioikeitetuista ja ääniä annettiin yhteensä 3485. Vapaaboomarit sai 341 ääntä ja säilytti viisi varsinaista edaattoria edustajistossa myös ensi vuodelle. Varsinaisiksi edaattoreiksi valittiin Janne Vikman, Matleena Inget, Antti Poikolainen, Jenni Hakkarainen ja Tuuli Reko. Vaalirengas Allianssi piti myös paikkamääränsä kuluvan kauden tapaan 25 paikassa 40:stä. Onnittelut valituille ja kiitos kaikille äänestäjille!

Lue tarkemmin tuloksista tästä.

90 Seconds to Vote

jaaeityhjiäuusi

Ylihuomenna ne alkavat, Tamyn edustajistovaalit. Ennakkoäänestys on takana päin, eikä tästä hetkestä ole kuin reilu kolme vuorokautta siihen, kun tiedetään ketkä kaikkien opiskelijoiden etua edustajistossa ajavat. Yliopiston käytävät ja sosiaalisen median täyttänyt positiivinen vaalipöhinä muuttuu lähitulevaisuudessa sanahelinästä tekoihin. Tekoihin, joihin perinteisesti karkeasti viidennes yliopistomme opiskelijoista on halunnut äänioikeuttaan käyttämällä vaikuttaa.

Jos ensi vuoden presidentinvaaleissa vain 20 % kansasta äänestäisi, pidettäisiin tilannetta katastrofaalisena. On päivänselvää, että ylioppilaskunnan edustajistovaalit eivät ole yhteiskunnallisesti yhtä merkittävä asia, kuin presidentinvaalit, mutta opiskelijan näkökulmasta edarivaaleja ei pidä väheksyä. Mikäli edustajisto tuntuu etäiseltä toimijalta tai sen merkitystä on vaikea hahmottaa, on jotain ehkä tehty väärin. Kyse voi olla esimerkiksi viestinnällisestä ongelmasta, jolloin paremmalla tiedottamisella edustajiston voisi tuoda lähemmäs opiskelijaa. Mutta, kuten demokratiassa aina, vain äänestämällä voit vaikuttaa.

Kun käytin ennakkoäänestyksessä äänioikeuteni, arvioin käyttäneeni tähän aikaa noin puolitoista minuuttia. Äänestäminen on äärimmäisen helppoa, eikä sitä oikeastaan edes voi tehdä väärin. Et voi äänestää Joulupukkia tai Aku Ankkaa, eikä äänesi myöskään mene vahingossa väärälle ehdokkaalle ehdokasnumeroiden kanssa sählätessä, kun näet helposti ehdokkaasi nimen ja naaman. Operaation voit hoitaa vaikka kotisohvalta käsin, joten suuria ponnistuksia ei äänestäminen vaadi.

Talouden tulevina asiantuntijoina tai vähintäänkin ymmärtäjinä voisi äänestämiselle alkaa miettiä vaihtoehtoiskustannusta. Mistä sinä voisit säästää tämän ajan ehtiäksesi käyttämään äänioikeutesi? Voit esimerkiksi skipata lempisarjasi alkuintron, Jodlata vähän vähemmän tai jättää yhden The Ting Goes SKRRRRA -videon katsomatta.

Onnittelut, nyt sinullakin on 90 sekuntia aikaa, joten mene osoitteeseen vaalit.uta.fi ja äänestä. VB:n ehdokkaat löydät ehdokasnumeroilla 151-185. Nyt ollaan jännän äärellä. Nyt on viimeistään aika äänestää.

”We both could see crystal clear
That the inevitable end was near”

30 Seconds to Mars – Alibi

Eero Pitkäsalo
VB:n ehdokas